Avilar AB
FPGA Optronik Elektronik Innovationer

Avilar erbjuder dig hjälp att utveckla delar eller hela system baserade på FPGA-teknik och då främst VHDL-baserad konstruktion. All kod simuleras och testas därefter i praktiken för att säkerställa kvaliteten.

Ofta sker FPGA-utvecklingen tidigt i ett projekt, då det kan vara svårt att testa alla funktioner i den slutgiltiga miljön. Avilar gör därför uppföljning på uppdragen för att utvärdera resultaten.

Xilinx Allinace Program Avilar är medlem i "Xilinx Alliance Program". I och med detta så har företaget ett bra stöd från Xilinx vilken är en trygghet för både Avilar och dess kunder.Spartan 6