Avilar AB
FPGA Optronik Elektronik Innovationer

Avilar har god erfarenhet av både analog och digital elektronikkonstruktion. Ni kan få hjälp med alla delmoment för att erhålla ett färdigt kretskort.

Systemdesign
Spice-simulering
Schemakonstruktion
PCB-konstruktion
Komponentinköp
Organisering av kretskortsmontering
• Kretskortstestning

 

 Kretskort